• מאת e3ster3170

אסתר הודיה כהן /נקודה כואבת /זכויות שמורות

אסתר הודיה כהן / נקודה כואבת /זכיות שמורות 2
----------------------------------------
אתה נוגיע בנקודות
עברתי מלחמות
הייתי בכול מקום
...לראות להוכיח
נעלמו מאיתנו רבים ?
והשתיקה כואבת
עשינו כול מה צרייך
לא טוב היה בחיים
כשהייתי צריכה
להוכיח אמתלה
לא פחדתי , אמרתי
חקרו ופיסת ניר שלחו
הכול עטוף עלתה
מה נותר לעשות
אין מוצפן לתמימות
לשמוע דברים כואבים
מאחיי תלאות החיים
משקרים מכזבים
אין כוח להתמודד
קשה הכול מפוברק
תימנים תמימים שעלו
לארץ נשקו עפרה
למה היה מגיע להם
לקחת מהם את היקר
ולהכחיש שלא נכון הדבר
אך אחי עברנו שנים
ולא הצלחנו משאירים
דום לה' והתחולל לו
כך אמר צדיק שדאג
לתימנים העולים תמימים