• מאת

כריתת עצים

כריתת עצים וגיזום עצים 


העצים הסובבים אותנו הינם חשובים ביותר, העצים נותנים לחמצן לשמור על טהירות העצים נותנים צל מהשמש החזקה, העצים חומר הסקה לבנייה וכמו כן למקרים נוספים. 
ולכן <a href="http://www.xn--eebaekxylra.org.il/">כריתת עצים</a> וגיזום עצים זה משהו שחייב להיות אישור ופיקוח יאות. כל זאת ועוד נהוג בארצינו ובמדינות רבות. 

מוכרח להיות אישור לכריתת עצים: 


אם צריך כריתת עצים, ישנם כמה אלמנטים שכדאי שיהיו באישור לכרות. שם פרטי ומשפחה העושה את העבודה, מספר לוחית הרישוי של הרכב שאיתו מתרחשת כריתת העצים, איזה עץ אשר נכרת, איפה כורתים עצים, משך העבודה, למה צריך לכרות וכמה דברים נוספים שמוכרחים להמצא. 

כריתת עצים, רק על ידי מקצוען: 


במידה וחייבים לכרות, עדיף לנו לדעת מי יכרות בפועל. כפי שאנו מזמינים אדם מקצועי אחר, מומלץ לבדוק מה הניסיון, שמענו אולי על מכר שנעזר בשירותיו לפני כן והאם היו מרוצים. זאת ועוד, תמיד נרצה לבחון את הקבלן וכמו כן לוודא שיש לו תעודת כורת מוסמך. כפי שהזכרנו, על מנת לכרות בישראל, חייב שיהיה למבצע תעודה בתוקף וכמו כן, הכלים לביצוע הכריתה. אלמלא כל זאת, כריתת העצים לא תעשה בדרך טובה וזה משהו שיהיה לרעתינו בהמשך הדרך. 

כריתת עצים בלי אישורים תהיה לא אפשרית. 


עץ או עצים אשר גדלו מעט או אשר שממוקמים במקומות ציבוריים, אסורים לכריתה ובגלל זה כריתתם תדרוש היתרים. על מנת לעשות כריתת עצים או לחלופין גיזום עצים, נידרש לדבר אל הגורם האחראי שהאחראי עליו הוא קק"ל בתחום האיזורי בו אנו רוצים לבצע את הכריתה וגיזום עצים. אם ניתן לנו המסמכים המתאימים יהיה באפשרותינו לעשות כריתת עצים ורק על ידי מישהו מתאים עם רישיון והאמצעים לביצוע העבודה. 


הוספת מאמר