• מאת razmichal

קנאה לירושלים - חברה ומדינה.

קנא  kano  קינאתי  לירושלים  הקדושה
במרת  המרחק  ליבי  גדושה
איך  ביד  צר  ואכזר  נפלה  ירושה
עטרת  תפארת  נפלה  מראשה
 
 
 
 
בנייך  בצער  בדמעה  נמלחת
איך  כליל  יופי  נפלה  בשחת
כשהר  הבית  חרושה  מתחת
אייה  מנחם  מביא  הנחת
 
 
 
 
 
מאלפיים  שנות  גלות  חזרו  לך  בנייך
אימי  הקדושה  שוב  אורו  פנייך
באנו  לשקם  את   חור -  בותייך
נבנה  ונחזיר  שחוק  אבנייך
 
 
 
 
 
 
 
כיפת  הזהב  נוצצת  על  ראשה
כשבהר  הבית  האדמה  חרושה
הכותל  על  תילה  עומדת  נחושה
מסתירה  בשחוקה  אבל  היא  תשושה...           http://www.hamaor.biz