• מאת razmichal

מה יהיה בשלטונו של מלך המשיח ?

הבאבא סאלי זצ"ל לפני מותו נתן לרב מרדכי אליהו בגד ואמר לו "המשיח כבר לא יבוא כשאני בחיים אז תלבש את זה אתה כשיבוא" כמו כן נתן לו שעון שמכוון לשעה 10 דק` ל- 12. ואמר לו שבשעה 12 יגיע המשיח. לפני שנה הרב מרדכי אליהו הופיע בכנס וסיפר את זה עוד פעם ואמר שכל פעם במשך השנים שעברו מאז שקיבל את השעון המחוג זז קצת קצת באיטיות כמעט בלתי מורגשת אך הוא זז....
לפני שנה סיפר הרב אליהו שהמחוג נמצא על השעה : 1 דקה לפני 12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
זאת אומרת שאנחנו כבר ד ק ה לפני הגאולה האמיתית והשלימה . הרבי מליובאוויטש הסביר שגם כל הייסורים שעכשיו ישנם על האנשים זה בגלל שאלו הצירים שלפני הלידה- כלומר ה"צירים" האחרונים ,הגלים הכי ארוכים וקשים זעזועים גדולים לפני הלידה "הגאולה".

אילו דברים נפלאים יקרו כשמשיח יבוא ?

"הנפלאות { הניסים } שתהיינה לעתיד לבוא תהיינה גדולות יותר מאשר אלו שהיו ביציאת מצרים"
כלומר היהודים לא יצטרכו לעבוד כדי להתפרנס כי הקללה של "בזיעת אפך תאכל לחם " כבר תתבטל.

"הנשים תלדנה בכל יום" היום הריון לוקח 9 חודשים ועוד יולדות בצ ע ר. בעתיד הוולד יהיה מוכן כבר בתוך יום מה שנקרא אינסטנט - קיצור תהליכים - ובאותו יום תלדנה ולא בצער כי הקללה ש"בצער תלדי בנים" כבר לא תהיה אקטואלית יותר !!!

"אם בני ישראל יהיו זכאים וצדיקים כל היהודים יבואו לארץ ישראל בקיבוץ גלויות על עננים"

"כל בני ישראל יהיו נביאים אפילו ילדים קטנים ואפילו עבדים ושפחות" { יואל ב` א`ב` }

"הקב"ה יעשה סעודה לכל הצדיקים ויישב בראשם ורוחות העולם יביאו לסעודה את כל הבשמים מגן-עדן."

"בסעודה זו שיעשה הקב"ה לצדיקים יאכלו מבשרו של הלווייתן שנברא בששת ימי בראשית ומעורו של הלוויתן הזה יעשה הקב"ה סוכה לצדיקים "
{ בבא בתרא ע"ה ע"א >

"כל מי שזהיר היום לקיים את מצוות ציצית יהיו לו 2800 עבדים גויים שישמשו אותו. { שבת לב ע"ב>

"האדמה של ארץ ישראל תצמיח עוגות ובגדי משי" "עצי הפרי יוציאו פירות בכל יום"

"באותו היום שהאדמה תיזרע היא כבר תוציא פירות כמו שהיה בזמן האדם הראשון ואפשר יהיה לאכול את העץ עצמו כמו את הפירות "

"כל גרעין של חיטה יהיה גדול בגודל הכליות של שור "
" כל ענב יהיה כ"כ גדול שיהיה צריך לשאת אותו בקרון או בספינה
"כל גפן תהיה כ"כ גדולה שיהיה צורך באנשי עיר שלימה כדי לבצור אותה. היין שיעשו מהגפן הזאת יהיה כ"כ טעים עד שגם זקנים וגם צעירים יוכלו להינות ממנו "

" כל עצי הסרק שאינם נותנים היום פירות - יתנו פירות "

"זאב יגור עם כבש מבלי להרע לו ועגל יגור עם אריה ונער קטן ינהג אותם . תינוק יוכל לשחק עם נחש והנחש לא יזיק לו "

"זאב וטלה ירעו ביחד בשדה והאריה לא יטרוף יותר אלא יאכל תבן כמו הבהמות"

" הקב"ה ייבש את נהר פרת ויעשה בו שבעה נחלים ודרכים כדי ששבע הגלויות יוכלו לעבור דרכם לארץ-ישראל"

"הקב"ה יברא שמיים חדשים וארץ חדשה"

" האור של הירח יהיה חזק כמו האור של השמש והאור של השמש יהיה חזק פי 343 מאשר הוא היום "

"הקב"ה יביא אבנים יקרות ענקיות ויעשה בכל אבן שערים גדולים ויעמיד אותן בחומות ירושלים "

"כל האזור של ירושלים יהיה מלא באבנים טובות ומרגליות וכל מי שירצה יוכל לבוא לקחת מהן. אם יהיו שני אנשים שיהיה סיכסוך ביניהם כספי הם יילכו לדין תורה לפני מלך המשיח הרי כאשר הם יגיעו לירושלים, הם ימצאו הרבה אבנים טובות ומרגליות וכל אחד ייקח כמה שהוא ירצה עד שהם ישלימו זה עם זה ולא ירצו עוד ללכת לדין תורה."

" נחל ייצא מבית קודש הקודשים שבמקדש ועל הנחל יהיו כל מיני מאכלים טובים . את הפירות של הנחל יאכלו ומהעלים יעשו תרופות לכל המחלות"


" כל הגויים יבואו לבית המקדש כדי ללמוד את הדרך שבה יעבדו את ה`.

" הגויים יהפכו את החרבות והחניתות שלהם לכלי עבודה והגויים לא יילחמו ביניהם יותר ולא ילמדו עוד מלחמה "

ה י ל כ ו ת מ ל ך ה מ ש י ח מעובד מתוך הלכות מלכים ברמב"ם פרק י"א , הילכות תשובה פרק ט` הלכה ב`.

1. מה יעשה מלך המשיח ?
מלך נמשיח יחזיר מלכות בית דוד ליושנה . יחזיר את מלכות בית דוד לכמו שהיתה פעם בימי דוד המלך. יבנה את בית-המקדש ויקבץ נדחי ישראל ויביא את כל בני ישראל בחזרה לארץ ישראל.
כשיבוא המשיח יהיה אפשרשוב לקיים את כל מצוות התורה שלא יכולנו לקיים בזמן הגלות ולהקריב קורבנות ולשמור על השמיטה והיובל הכל כמו שכתוב בתורה.

2. עד כמה צריך להאמין במשיח ?
מי שלא מאמין במשיח או שאינו מצפה למשיח שיבוא הוא כופר גם בתורה ובמשה רבינו וגם בנביאים.

3. האם המשיח יעשה ניסים גדולים .?
אל לנו לחשוב שהמשיח יהיה מוכרח בתחילת התגלותו לעשות ניסים גדולים ולהחיות מתים וכו`. כי גם אם לא רואים שהמשיח עושה ניסים אפשר להכירו לפי הסימנים שהתורה קובעת.

4. מה הם הסימנים של מלך המשיח ?
אם נראה מנהיג גדול שהוא מצאצאיו של דוד המלך הוגה בתורה ועוסק במצוות כמו דוד המלך לפי התורה שבכתב ולפי התורה שבע"פ ושהוא ייכוף את כל ישראל ללכת בדרך התורה והוא יילחם מלחמות ה`
הרי זה בחזקת משיח בוודאי - זה מוכיח שעפ"י ההלכה הוא משיח.

5. מתי נדע בוודאי שמלך המשיח הזה אמנם מביא את הגאולה ?
אם המלך הזה הצליח כבר להחזיר את העם בתשובה וניצח את כל העמים שמסביב ובנה את בית המקדש וקיבץ את כל בני ישראל לארץ ישראל, אז בוודאי הוא מלך המשיח שעליו הבטיחה התורה. המשיח יתקן גם את אנשי העולם כולו שכולם יעבדו את ה` ביחד

6. אילו מעלות יהיו למלך המשיח ?
המלך המשיח יהיה חכם יותר משלמה המלך, שהיה החכם באדם, הוא יהיה נביא גדול כמו משה רבינו והוא ילמד את כל עם-ישראל תורה וגם כל הגויים יבואו ללמוד ממנו.

7. האם ישתנה העולם כשמשיח יבוא ?
אל תחשבו שבתחילת ימות המשיח יהיה חידוש במעשה בראשית -שישתנה טבע העולם, אלא עולם כמנהגו נוהג .העולם ימשיך להתנהג עפ"י הטבע הרגיל עד שיגיע הזמן שהמשיח כבר יביא את הגאולה השלימה ואז יהיו הניסים הגדולים.

8. מה ההבדל בין העולם הזה לבין ימות המשיח ?
חכמינו אמרו שכל ההבדל בין העולם הזה לבין תחילת ימות המשיח הוא שיעבוד מלכויות - שבני ישראל לא יהיו יותר תחת שלטון הגויים.

9. מה יקרה לפני שהמשיח יבוא ?
ישנם דברים שכתובים בתורה אבל חכמים לא החליטו איך ומתי בדיוק הם יהיו. כגון שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמה גדולה שקוראים לה מלחמת גוג ומגוג. וקודם למלחתה זו יבוא אליהו הנביא כדי להודיע שמשיח מגיע כבר להביא את הגאולה. אליהו הנביא גם יכין את ליבם של בני ישראל כמו שכתוב: ,"הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום ה` הגדול והנורא" אך לא היה ברור לחכמינו ז"ל איך ומתי יהיו הדברים האלו ורק ברור שהמטרה העיקרית של ביאת אליהו הנביא היא להשכין שלום בעולם.

10. כאשר יבוא מלך המשיח יתאספו אליו כל בני ישראל והמשיח יודיע לכל אחד ואחד מאיזה שבט הוא. וקודם כל יגיד לבני שבט לוי - מי הוא לוי ומי הוא כהן.

11. מה יהיה כשהמשיח יבוא ?
כשהמשיח יבוא לא יהיה רעב בעולם, לא יהיו מלחמות, לא קנאה ולא תחרות אלא יהיה שפע כזה גדול שיספיק באמת לכ ו ל ם. כל המאכלים הטובים יהיו מצויים כ"כ בשפע כמו עפר הארץ. וכל האנשים בעולם יהיו פנויים ועסוקים רק בלדעת את ה` - ללמוד פנימיות התורה וסודות עמוקים וללמוד אלוקות. ובני ישראל יהיו חכמים גדולים ויידעו סודות עמוקים בתורה כמו שכתוב : " כי מלאה הארץ דעה את ה` כמים לים מכסים" http://www.hamaor.biz