• מאת אבי142

פשיעה- טרור אינסטרומנטלי.

במסגרת עבודת המחקר שלי עסקתי בקשר שבין התקשורת למשטרה בצל הטרור.מצ"ב סכום מאמר של רס"ר אופיר הורדי ממשטרת ישראל המציג היבט נוסף וחשוב של הטרור.
ד"ר אבי זלבה

פשיעה- טרור אינסטרומנטלי.

למושג 'טרור' – הגדרות רבות, אך למעשה אין הגדרה אחת ברורה, מאוחדת או מוסכמת.
אחת מן ההגדרות המקובלות היא שהטרור נחשב להפעלת אלימות לשם השגת יעדים פוליטים.
כמו כן, נזקו העיקרי של הטרור ויעדו (מעבר לפגיעה ברכוש או בנפש) נחשבת ההפחדה לה גורם הטרור.
על דבר אחד ישנם מסכימים רבים: טרור נחשב כאמצעי שלילי ופסול.

ישנם כמה סוגי טרור המוכרים לאורך ההיסטוריה:
· טרור אידיאולוגי, כזה שהפעילה קבוצת 'באדר – מיינהוף' הגרמנית בשנות ה-70.
· טרור לאומי, כמו מאבק ה- IRA (הצבא האירי הרפובליקני) למען "שחרור" צפון אירלנד.

כמו כן קיים המושג ' טרור אינסטרומנטלי ' המגדיר פעולות אלימות למען התועלת האישית, ללא המימד האלטרואיסטי (ההתנדבותי) המאפיין סוגי טרור אחרים, בו מבצע הפעולה האלימה או חסרת המוסר, ככל שתהיה, מבצעה למען הכלל.
אדם או אירגון המבצע טרור אינסטרומנטלי כגון עבריין או אירגון פשיעה, מפעיל אלימות וגורם להפחדה, סבל, נזק חומרי/ כלכלי ואף לעיתים מוות אצל חפים מפשע, וכל זאת למען מטרה אישית, אגואיסטית, הנובעת מתאוות בצע ורצון להרוויח על חשבון הזולת, תוך כדי כאמור, הפעלת אלימות כנגד שאר האזרחים.

למבצע הטרור האינסטרומנטלי יש מספר מטרות, זו יכולה להיות מטרה כלכלית ישירה או עקיפה, אך בכל מקרה תוביל לרווח של מבצעה על חשבון הכלל.
זו יכולה להיות גם מטרה אלימה, כמו במסגרת סכסוכים בין עבריינים לשם פגיעה ביריבים מכל סיבה שהיא, לשם מיקסום תועלת אישית בסכסוך אפשרי על איזורי שליטה/ מעמד/ נקמה, יכולים לשמש אמצעים כגון: מטעני חבלה וירי מנשק חם לפגיעה בחפים מפשע.
גם בישראל נהרגו אזרחים תמימים כתוצאה מניסיון חיסול של עבריינים בידי עבריינים בשנים עברו.
כך לדוגמה, מה שהוגדר על ידי משטרת ישראל כ"פיגוע פלילי" בדצמבר 2003, נהרגו שלושה אזרחים ועשרות נפצעו בהתפוצצות מטען חבלה ברחוב יהודה הלוי בתל אביב בניסיון התנקשות בעבריין זאב רוזנשטיין.

העולם המערבי המודרני מתייחס כיום בחומרה לפעולות הטרור השונות מכיוון שאלו פוגעים ללא הבחנה בגברים, נשים וטף בניגוד לכל צו מוסרי כלשהו (שהרי פגיעה באלו בכוונה במסגרת לחימה נחשבת כפשע מלחמה עפ"י הדין הבינלאומי).
לרשות הקברניטים השונים למיגור התופעה עומדים אמצעים מגוונים אשר כוללים בין השאר: יחידות מאומנות ומיומנות, תקציבים מיוחדים ואף חוקקו חוקים שונים לשם לחימה בטרור וחיסולו, בהיותו מאופיין כפעולה בלתי לגיטימית לחלוטין.
הפשיעה המאורגנת המודרנית היא בעלת סממנים די דומים, בהיבטים מסויימים, לפעילות אירגוני טרור:
מדובר בגופים מאורגנים, מוכווני מטרה העוסקים ,בין השאר, באלימות ובהלבנת הון לצורך פעילותם ואינם נרתעים מלהשיג את מטרותיהם תוך כדי פגיעה בציבור ובאזרחים.
ההבדל הגדול הוא שבעוד הטרור משתמש באמצעים כלכליים לפגוע בציבור הרי שהפשיעה המאורגנת פוגעת בציבור על מנת לצבור רווחים כלכליים.
לסיכום, דפוסי הפעולה הינם דומים למדי אך בעלי מטרות שונות ויעדים שונים.הכותב: רס"ר אופיר הורדי.