בית חולים וטרינרי בהרצליה


  • 20-02-2012

בית חולים ומרכז מומחים וטרינרי אשר פתוח ומאוייש על ידי וטרינר 24 שעות ביממה.