אופק גיזום


  • 21-10-2015

גיזום עצים וכריתת עצים.
טיפול במזיק הדקלים - חדקונית הדקל האדומה