א. הייר


  • 27-01-2008

יעוץ איסטרטגי, יצירת שיתופי פעולה עם אירופה, יזום פרויקטים ומציאת שותפים fp7.
הדרכה - פיתוח כולל של תכנים לאירגון, קורסים, מדריכי משתמש, הדרכת צוותים, פיתוח תהליכי חדשנות