זיירמן יעדים


  • 21-05-2008

הנחייה בשיטות ניהול מתקדמות לניהול פיתוח מוצרים, ניהול הייצור, בניית צוותי עבודה.