דור ישרים - בדיקות גנטיות


  • 01-09-2021

"דור ישרים" הינה אגודה למניעת מחלות גנטיות רצסיביות. מטרת האגודה היא למנוע לידת תינוקות הלוקים במחלות גנטיות חשוכות מרפא ע"י בדיקה מוקדמת ובחינת ההתאמה הגנטית לפני האירוסין. שיטת "דור ישרים" הינה שיטה יחודית - הבדיקות ב"דור ישרים" הינן דיסקרטיות ואנונימיות לחלוטין, תוצאות הבדיקות לא נמסרות לנבדקים, הנבדקים מקבלים תשובת התאמה לבני זוג מיועדים באמצעות הצלבת מספרי הבדיקות בלבד.