בית אברהם - קופת הקודש חזון איש - תרומה לנזקקים


  • 16-12-2021

קופת “בית אברהם” קופת הקודש חזון איש - נוסדה על שמו ולזכרו הטהור של מרן החזון אי”ש זיע”א, על ידי תלמידו הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט”א.