לאורקס ישראל


  • 05-01-2022

המהפכה של לאורקס לשיקום ומניעת הזדקנות עור הפנים בטכנולוגיה מתקדמת בעלת האפקט המיידי עם השפעה ארוכת טווח. פיתוח של הפרופסור להנדסה גרעינית, דב אינגמן