הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב


  • 02-04-2013

להב הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב
?להב תוכנית לפיתוח מנהלים מטעם אוניברסיטת תל אביב